Diecezja sosnowiecka – jedna z 3 diecezji w metropolii częstochowskiej w Polsce, ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Największe wydarzenie w historii diecezji to wizyta papieża Jana Pawła II 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Diec. sosnowiecka graniczy z archidiecezją katowicką, archidiecezją częstochowską i archidiecezją krakowską.


Terytorium: ok. 2000 km²
Liczba ludności zamieszkująca teren diecezji: 668 000
Liczba katolików: 588 900
Liczba parafii: 162
Liczba księży diecezjalnych: 408 i dwóch biskupów
Liczba księży zakonnych: 48
Siostry zakonne: 122


 

Komunikat Biskupa SosnowieckiegoUmiłowani Diecezjanie!

„Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” (Dante Alighieri). Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w różny sposób spieszą z pomocą potrzebującym. Szczególnie wdzięczny jestem tym, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% swojego podatku dochodowego na rzecz sosnowieckiej Caritas. Chcę, abyście wiedzieli, w jaki sposób zostały zagospodarowane Wasze pieniądze.

ks. Andrzej JasińskiPo wydanym przez Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka dekrecie zezwalającym na przewodniczenie modlitwom o uzdrowienie i uwolnienie od pokus, rozmawiamy z jego adresatem, ks. Andrzejem Jasińskim, proboszczem parafii św. Stanisława w Sosnowcu.

Ludzkość potrzebuje Bożego MiłosierdziaCała ludzkość bardzo potrzebuje Bożego Miłosierdzia w tym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata – napisał w liście pasterskim do wiernych diecezji sosnowieckiej jej ordynariusz bp Grzegorz Kaszak. List z okazji rozpoczynającego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia czytany będzie w niedzielę 6 grudnia we wszystkich kościołach diecezji.

List Biskupa Sosnowieckiego"Przez lata dorastania w niej (rodzinie przyp. red.) nasze narodowe, piękne tradycje budowały w sercach szacunek do życia, pracy, chleba, piękna stworzonego świata i poszanowania drugiego człowieka. Współcześnie jednak te wartości są zagrożone. Dziś chce się nam wmówić, że to co tradycyjne jest nic nie warte, bo liczy się to, co nowe i życie bez żadnych zasad" – pisze w swoim najnowszym liście pasterskim bp Grzegorz Kaszak. List związany jest z uroczystością Porcjunkuli i Diecezjalną Pielgrzymką Niewiast i Dziewcząt do sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 2 sierpnia 2015 r.

"Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej, wyjdzie z Olkusza 9 sierpnia, by 13 sierpnia, w piątym dniu pielgrzymowania, dotrzeć do celu. Gromadzi ona przede wszystkim ludzi młodych i tych, którzy pragną przejść dłuższą trasę, a tym samym dłużej doświadczać rekolekcji w drodze" - pisze w liście do diecezjan bp Grzegorz Kaszak. List Pasterski zapraszający do udziału w pielgrzymkach pieszych zostanie odczytany w naszych kościołach w niedzielę, 19 lipca.