RoratyChoć czasem mają do kościoła daleko, muszą prosić rodziców lub sąsiadów o podwiezienie, albo idą oświetlając sobie drogę lampionem, choć w kościele jest zimno, a zajęcia dodatkowe sprawiają, że przychodzą bezpośrednio po angielskim, tańcu czy innych zajęciach, to są. Najodważniejsze dzieciaki z parafii Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej w Rodakach. Oprócz wspomnianych Rodak mieszkają jeszcze w Ryczówku. I chcą poznawać korzenie chrześcijaństwa.

Niedzielna naklejkaPodobnie, jak w poprzednim roku szkolnym, także teraz dzieci po Mszy św. niedzielnej o 11.00 dostawać będą pamiątkowe naklejki przypominające treść Ewangelii.

1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej, ale to także Nowy Rok Szkolny. Zgodnie z zasadą „Bez Boga ani do proga” dzieci, rodzice i pracownicy obu szkół najpierw przyszli do kościoła prosić Stwórcę o szczęśliwy przebieg nauki. Później były, już w budynkach szkolnych, akademie oficjalnie rozpoczynające nowy rok. W Rodakach po przemówieniu Renaty Niepsuj, dyrektor placówki, uczniowie zaprezentowali przygotowaną w czasie wakacji (!) akademię. Siedmiu kandydatów na ucznia musiało przejść odpowiedni test teoretyczny i praktyczny (m.in. wypicie kwaśnego soku z cytryny), by wreszcie być pasowanym na ucznia…1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej, ale to także Nowy Rok Szkolny. Zgodnie z zasadą „Bez Boga ani do proga” dzieci, rodzice i pracownicy obu szkół najpierw przyszli do kościoła prosić Stwórcę o szczęśliwy przebieg nauki. Później były, już w budynkach szkolnych, akademie oficjalnie rozpoczynające nowy rok. W Rodakach po przemówieniu Renaty Niepsuj, dyrektor placówki, uczniowie zaprezentowali przygotowaną w czasie wakacji (!) akademię. Siedmiu kandydatów na ucznia musiało przejść odpowiedni test teoretyczny i praktyczny (m.in. wypicie kwaśnego soku z cytryny), by wreszcie być pasowanym na ucznia…

Koniec roku szkolnegoMszą św. dzieci z naszej parafii zakończyły rok szkolny. W czasie dialogowanego kazania opowiadały, za co chciałyby podziękować Panu Bogu. A później, już w szkołach, odebrały świadectwa z ocenami.