Katecheza o Eucharystii - cz. 6

Katecheza o Eucharystii - cz. 5

Katecheza o Eucharystii - cz. 4

Katecheza o Eucharystii - cz. 3

Katecheza o Eucharystii - cz. 2

Katecheza o Eucharystii - cz. 1

Katecheza 13 - pytania o przyszłość

Katecheza 12 - Boże dziedzictwo

Katecheza 11 - II wojna światowa - Kościół znakiem sprzeciwu

Katecheza 10: II wojna światowa

Katecheza 9: Zakony w czasie zaborów

Katecheza  nr 8 - zabory - czas wybijania się na wolność

Katecheza 7 - Polska –„Państwo bez stosów”

Przy IV ołtarzu(J 17,20-26)

Przy III ołtarzu(ŁK 24,13-16.28-35)