Rada ParafialnaRada Parafialna parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rodakach.

Przewodnicząca Rady Parafialnej - Grażyna Ludwikowska
Wiceprzewodniczący Rady Parafialnej - Edward Fil
Skarbnicy - Lidia Gamrot
Aleksandra Jaskólska