SołtysiOd 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa.

Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

 

 

 

RODAKI  RYCZÓWEK
Barbara Wojnar  

sołtys: Barbara Wojnar

tel. kom.: 664 082 807

sołtys: Anna Haratyk

tel. kom. 692 524 387

Rada Sołecka

1. Mieczysław Binek
2. Jacek Burdzel
3. Anna Domagała
4. Lidia Gamrot
5. Katarzyna Katarzyńska
6. Danuta Ładoń
7. Karolina Sapiechowska

Rada Sołecka

1. Edward Fil
2. Marlena Hyla
3. Ewelina Guzik
4. Gabriela Ekiert
5. Mateusz Król
6. Adam Garus
7. Grzegorz Turski
8. Mieczysława Szczepanik
9. Zuzanna Kaszuba
10. Sebastian Kopeć
11. Barbara Prasowska