Zmiany personalne

12 czerwca Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak wręczył w Kurii dekrety dotyczące zmian proboszczów i administratorów parafii oraz dziekanów.

Wieczorem swoje dekrety podczas spotkań w dekanatach odebrali księża wikariusze. 35 z nich zmienia z końcem sierpnia miejsce swojej duszpasterskiej posługi.

Na emeryturę, w związku z ukończeniem 75. roku życia przechodzą księża Stanisław Kocot (proboszcz parafii św. Joachima w Sosnowcu) oraz Tadeusz Maj (proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu). Zastąpią ich odpowiednio ks. Andrzej Cieślik (dotychczasowy proboszcz parafii Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie) oraz - jako administrator - ks. Włodzimierz Wiecha (dotychczasowy administrator parafii Świętej Trójcy w Braciejówce).

Ponadto nowymi administratorami parafii zostali:
 
ks. Andrzej Ciesielski (dotychczasowy wikariusz parafii NSPJ w Sułoszowej) mianowany administratorem parafii Nawiedzenia NMP w Ryczowie;

ks. Leszek Kleszcz (dotychczasowy administrator parafii Nawiedzenia NMP w Ryczowie) mianowany administratorem parafii Świętej Trójcy w Braciejówce;

ks. Jarosław Kwiecień (dotychczasowy administrator parafii NMP Częstochowskiej w Rodakach) mianowany administratorem parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Sosnowcu – Juliuszu;

ks. Krzysztof Majcherczyk (dotychczasowy administrator parafii Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach) mianowany administratorem parafii NMP Częstochowskiej w Rodakach;

ks. Zbigniew Mularczyk (dotychczasowy wikariusz parafii św. Antoniego z Padwy w Wojkowicach) mianowany administratorem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzykawce (z dniem 16 czerwca 2019r.);

ks. Piotr Niedziela (dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy), mianowany administratorem parafii św. Karola Boromeusza w Jaworznie – Starej Hucie;

ks. Roman Patyk (dotychczasowy administrator parafii św. Marcina w Zadrożu) mianowany administratorem parafii Chrystusa Króla w Sosnowcu – Klimontowie;

ks. Krzysztof Płatek (dotychczasowy administrator parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Sosnowcu – Juliuszu) mianowany administratorem parafii Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach;

ks. Jacek Zdrach (dotychczasowy wikariusz parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej) mianowany administratorem parafii św. Marcina w Zadrożu.

Pozostając na dotychczasowych parafiach z urzędu administratora na urząd proboszcza podniesieni zostali księża Krzysztof Bujak (parafia św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku) oraz Paweł Kempiński (parafia NMP Różańcowej w Sosnowcu).

Nowymi dziekanami zostali księża Zbigniew Bigaj (dekanat św. Stanisława w Czeladzi) i Andrzej Bil (dekanat Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu). Ponadto w części dekanatów zmienią się wicedziekani oraz ojcowie duchowni. Zmiana dotknęła także Caritas - ks. Łukasz Gładki mianowany został Zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Kolejni księża rozpoczną też studia - ks. Kacper Górski został skierowany na studia licencjackie z zakresu teologii patrystycznej na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, a ks. Paweł Krawczyk rozpocznie zaoczne studia licencjacko – doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.