I Komunia AD. 2019

Do I Komunii św. 25 maja 2019 roku (a dzień wcześniej do I spowiedzi) przystąpili:

1. Brodzińska  Natalia
2. Dominiak Marcin
2. Dziechciewicz Hanna
4. Lisowska Kinga
5. Lisowska Karolina
6. Ładoń Piotr
7. Ładoń Amelia
8. Oczkowska Zuzanna
9. Stolarczyk Łukasz