Podsumowanie sztafety postu i modlitwy

Kończą się matury. Dla abiturientów nadchodzi czas najważniejszych decyzji, dotyczących ich przyszłości. Wielu z nich Pan powołuje do życia kapłańskiego. Czy usłyszą Jego głos? Pomocą dla młodych ludzi była wielkopostna inicjatywa naszej diecezji Sztafeta Modlitwy i Postu w intencji powołań kapłańskich "Razem szturmujemy niebo". W jej ramach każdego dnia inny ksiądz pościł o chlebie i wodzie, modląc się o nowych kleryków dla naszego Seminarium duchownego.

Do włączenia się w akcję zaproszeni zostali także wszyscy chętni wierni świeccy - wystarczyło zadeklarować wybrany dzień, wpisując się na listę w parafii.

Okazuje się, że niebo rzeczywiście szturmowaliśmy RAZEM, a zasięg akcji pozytywnie zaskoczył jej organizatorów. Każdego dnia tegorocznego Wielkiego Postu pościło o chlebie i wodzie przeszło 100 diecezjan, a łącznie było ich 4 030.

- Serdecznie dziękuję kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, przedstawicielom wspólnot oraz zatroskanym o nowe powołania diecezjanom, którzy tak licznie włączyli się w inicjatywę postu i modlitwy w intencji przyszłych kapłanów w naszej diecezji. Oddaliśmy się w zatroskane dłonie Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, by nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny i szafarzy świętych sakramentów – podkreśla pomysłodawca akcji, ks. Michał Borda - dyrektor Wydziału Katechetycznego i wykładowca katechetyki w Seminarium.

Najwięcej osób poszczących zgłosiło się w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie - blisko 250 osób. Listy z nazwiskami poszczących zostały złożone na ołtarzu podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek w sosnowieckiej Katedrze.

- Żadna modlitwa, ani dzieło pokutne nie są u Boga zmarnowane. Głęboko wierzę, że te zanoszone w intencji nowych powołań przemieniły wielu z nas. Teraz wszystko w rękach Boga, który puka do serc młodych ludzi, oraz w nich samych - by w hałaśliwym świecie usłyszeli to pukanie i zawierzyli Jezusowi. Jako rektor Seminarium zapraszam do dołączenia do naszej wspólnoty. Egzamin wstępny do Seminarium  odbędzie się 6 lipca i 14 września - mówi ks. Konrad Kościk.

Dodajmy, że przy przyjęciu do Seminarium należy złożyć następujące dokumenty: Akt chrztu i świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne, świadectwo zdrowia, opinię księdza proboszcza i katechety, podanie o przyjęcie, życiorys i pięć fotografii.