Niedziela Powołań i jabłoń

Raz w roku w sposób szczególny w naszej parafii modlimy się za powołanych i o powołania. 5 maja uczyniliśmy to z ks. Michałem Bordą, który jest m.in. wykładowcą katechetyki i wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej.

Po Mszy św. o godz. 11.00 razem z grupą dzieci, mimo wilgoci i zimna, poszliśmy do parafialnego sadu. Od kilku dni rośnie tu jabłoń. Jest to jedno z dwudziestu drzewek wsadzonych w różnych, ważnych miejscach diecezji z okazji 20 – lecia wizyty św. Jana Pawła II w Sosnowcu. W tym miejscu pomodliliśmy się o powołania, wierząc, że te nasze modlitwy przyniosą dobre OWOCE w postaci kandydatów do seminarium.