Grób Pański AD 2019

Dekoracja urządzana w  wielkopiątkowy wieczór, najczęściej w specjalnie do tego przeznaczonej kaplicy, do której po Liturgii Męki Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament. Dekoracja kaplicy symbolizuje grób Pana Jezusa. Zwyczaj Grobów Pańskich jest reliktem średniowiecznych misteriów pasyjnych. Wiąże się również z wyprawami krzyżowymi. Kult Bożego Grobu propagowali w Europie szczególnie członkowie rycerskiego zakonu Bożogrobców .

Tradycja Grobów Pańskich żywa jest przede wszystkim w Polsce, Austrii i w Bawarii. Na przełomie XIX i XX w. groby przypominały nieruchome dekoracje teatralne. W Polsce po I Wojnie Światowej pojawiły się symbole narodowe i motywy aktualne, które zostały szczególnie uwydatnione podczas okupacji hitlerowskiej i w latach PRL.

Istnieje zwyczaj odwiedzania w Wielką Sobotę kościołów i krótkiej adoracji przy Grobach Pańskich.