SKS 2019

Gmina Klucze podpisała porozumienie o współpracy z Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Porozumienie pozwoli na zorganizowanie nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach w Kluczach i Ryczówku, w ramach program Szkolnych Klubów Sportowych 2019.

Zajęcia odbędą się w dwóch edycjach: wiosennej (styczeń – czerwiec 2019) i jesiennej (wrzesień – grudzień 2019). Będą one dopasowane do grup wiekowych uczestników i różnorodne pod względem dyscyplin (zajęcia z gier zespołowych, taneczne, ogólnorozwojowe).