Modlitwa za chorego Kapłana

Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorego ks. Stefana Walusińskiego, emerytowanego proboszcza naszej parafii. Ks. Stefan znajduje się w czeladzkim szpitalu.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze i dawco życia, wiekuisty Lekarzu wierzących, spojrzyj na ks. Stefana, który choruje. Wejrzyj na jego cielesne i duchowe cierpienia. Udziel mu swojej pomocy, aby, jeśli zgadza się to z Twoją najświętszą wolą, mógł on znowu służyć Tobie i ludziom, Twoim dzieciom. Racz sprawić, aby nabrał zaufania do Twojej ojcowskiej dobroci. Wszechmogący, wieczny Boże, miłosierny Lekarzu dusz i ciał Twoich dzieci, wysłuchaj nasze prośby zanoszone za chorego, dla którego upraszamy Twoje zmiłowanie, aby odzyskawszy zdrowie złożył Ci dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.