Nasz kościół w obiektywie Marcina MrówkiParafia pw. NMP Częstochowskiej w Rodakach ustanowiona została 2 sierpnia 1958 r. przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Brożek. W latach 1972-1982 wzniesiona została murowana świątynia, która uroczyście została poświęcona (konsekrowana) 31 sierpnia 1986 r. przez biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mieczysława Jaworskiego.

 

 

 

 

 

zdjęcia z 2014 r.

foto: Marcin Mrówka