Wypominki AD. 2018/2019Wypominki są modlitwą za zmarłych z naszych rodzin: rodziców, krewnych, przyjaciół współmałżonków, dzieci.

Modlitwa ta odmawiana jest codziennie przez oktawę uroczystości Wszystkich Świętych lub też raz w tygodniu przez okres całego roku. Wypominki to wymienianie imion i nazwisk zmarłych połączone z modlitwą.

Po co wypominki? Bo to nasz duchowy obowiązek, to wyraz naszej miłości do tych, których kochamy. To także swoista spłata długu wobec tych, którzy uczyli nas modlitwy oraz miłości do Pana Boga, Kościoła Świętego.

Módlmy się za naszych zmarłych, niech obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i pamięci obecny będzie także aspekt duchowy – modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.

(stan na sobotę, 17 listopada)

8.30

+ Henryka Guzika; zm. z rodz. Grzanka; Heleny, Władysława Guzik
+ Julii, Piotra Michała Ziaja; Zbigniewa Szymańskiego
+ Emilii, Władysława Jagła; Edwarda Tomaszewskiego; Romana Melskiego; Marka Hałasowskiego
+ Henryka, Arkadiusza Adamik; Antoniego Porcz
+ Józefa Kazka; Władysławy, Jana Kardynał
+ Mieczysława Sierki; Jana, Agnieszki Rudy; Adama, Petroneli Kopeć; Jana, Stanisława, Heleny Sierka; Natalii Kopeć
+ Michaliny, Piotra Miłek; Krystyny, Zdzisława Zacłona
+ Władysławy, Ludwika Kukuczki
Genowefy, Stanisława Tkacz
+ Jana Zacłona; Jakuba, Eugenii Podlewskich
+ zm. z rodz. Kardynał i Gaj
+ Zofii, Jana Nocoń; Antoniny, Franciszka Domagała
+ Janiny, Antoniego Tkacz
+ Jana, Wiktorii, Lucjana Guzik
+ Włodzimierza Kazka; zm. z rodz. Kazków i Janusów
+ Wiesława, Piotra Kalarus; Eleonory, Antoniego Załoga
+ zm. z rodz. Zięć, Mrówka; Czesława Pikul
+ Adama Oczkowskiego i zm. z rodz. Syguła
+ Stanisława Porębskiego; Anieli Kardynał; Romana Syguła
+ Teodozji, Piotra Ładoń; Józefy, Józefa Jagła
+ Marii, Bronisława Żak; Feliksy, Tadeusza Kidawa
+ Jana, Stefanii Kudela; Stanisława Czerwińskiego
+ Marka, Anny, Antoniego, Waldemara Łosińskich
+ Stanisławy, Piotra, Zbigniewa Pacia
+ Jadwigi i zm. z rodz. Lewińskich, Pasiów, Sosnowskich; Stefana Basińskiego
+ Antoniego Dreksę; Jana, Marianny Ziemniak; Magdaleny Kluczyńskiej; zm. z rodz. Szafrugów, Kluczyńskich Zimniak
+ Lucjana Brąblika; Anieli, Antoniego Dobrek
+ Augustyna Piec; Bronisławy, Józefa Majewskich; Mariana Karolczyka; Jana Hoffmanna
+ Eugenii, Andrzeja Ziemniak; Janusza Raniszewskiego; Zofii, Janiny, Stanisława Majcher
+ Magdaleny, Grzegorza Szczurkowskich; Jana, Antoniego, Stanisławy Ziaja
+ Stefanii Tkacz
+ Zenony, Tadeusza Podsiadło; Władysława, Antoniny Oruba
+ Emila. Józefy, Marcelego Cieślik; Feliksy, Błażeja Leśniak
+ zm. z rodz. Kowal, Gamrot; Sebastiana Bacy; Sławomira Pawluczuka
+ Lucyny Rydzyk; Władysława, Janiny Adamik
+ Eugenii, Edwarda, Marianny, Władysława Oracz; Franciszki, Jana Klonowskich
+ Heleny, Stanisława Siordek; Emilii, Antoniego Majewskich
+ Jana, Władysławy Wnuk; Anieli Januchta
+ Stefanii, Mariana Zacłona
+ Marii, Kazimierza Tkacz
+ Stanisława, Eugenii Barczyk
+ Marianny, Władysława Kumela
+ Damiana, Wacława Leśniak i zm. z rodz. Kulawik
+ Marii, Antoniego, Felicji, Stefana, Stanisława Brzezińskich
+ Marianny, Władysława Konieczniak
+ Marii, Henryka Fulas; Marianny, Józefa Birlet
+ Stanisławy Szymonek
+ Katarzyny, Błażeja, Jana, Marii Siordek; Franciszka, Kazimierza, Adama, Julii Ładoń; Pawła Karolczyka; Jana Gnacik
+ Władysławy, Romana Plutka
+ Genowefy, Adolfa Kaszuba
+ Władysława, Henryka Guzik
+ Daniela Pandel; Stefanii, Franciszka Stajno
+ Janiny, Wojciecha Kubiak; Emilii, Romana Burdzel; Ireny, Mieczysława Cieślak
+ Zdzisława, Stefana, Janiny Kamionka

11.00

Roczne
+ Bolesława Kwiecień, Władysława, Czesława, Dyonizji, Franciszka Orlińskich, Marianny, Franciszka Kwiecień, Julianny i Stefana Łukowicz, Władysławy Kasela, Domiceli i Władysława Kłysińskich; ks. Jana Brożka; Mieczysława Kumeli
+ Bronisławy, Antoniego Wnuk
+ Wacława Korczka; Zofii, Romana Paś
+ Czesława, Genowefy, Stanisława Tkacz
+ Teresy Dziechciewicz
+ Marii, Antoniego Domagała; Antoniny, Władysława Pandel
+ Tadeusza, Janiny Plutka
+ Henryka Kopeć
+ Dawida Adamik
+ Julii, Piotra Ziaja
+ Anieli, Jana Jarząbek; Tadeusza Kulawika
+ Tadeusza Dziechciewicza
+ Edmunda. Jana, Antoniny Oruba; Katarzyny, Jana, Stanisława Stajno
+ Władysława, Henryka Karbownik
+ zm. z rodz. Stachura, Wolskich, Osuszek
+ Lucjana Jagła; Stefana Lisowskiego; zm. z rodz. Adamik i Lisowskich
+ Henryka, Krzysztofa Sierka
+ Stefanii, Alfreda Sapiechowskich
+ Stanisławy, Jana Polak; Marii, Andrzeja, Zofii Adamik
+ Elżbiety, Andrzeja Korcz; Heleny, Wacława Sierka
+ Stefana Kopeć
+ Pelagii, Elżbiety, Jana, Stefana Porcz
+ Apolonii, Stefana Jagłą; Jadwigi, Eugeniusza Zacłona
+ Zenony, Stefana Szymonek; Marii Trzcionka
+ Marianny, Władysława Olszańskich; Jana Kopeć; Kazimierza Tylca
+ Władysławy Oruba; Zdzisława Majewskiego
+ Stefana, Janiny, Wincentego, Franciszki, Honoraty Snopek
+ Heleny, Juliana Kowalik; Janiny, Stanisława Domagała
+ Leokadii, Stanisława Mrówka
+ Genowefy, Stefana Syguła
+ Henryka, Adama, Antoniny, Jana Ziaja; Łucji, Leona, Bronisława Woszczek; Zenona, Marianny, Eugeniusza Sosnowskich; Stanisława Rosickiego
+ Władysława, Teodozji Korczek; Stanisława Olszańskiego
+ Stanisławy Haras
+ Ewy, Władysława Ochała; Kazimiery Kuraś; Henryka Sosnowskiego
+ Józefa, Waldemara, Henryka Krzykawskich; Władysławy, Konstantego Piątek
+ Heleny, Katarzyny, Jana Ziaja
+ Zygmunta, Heleny Ziaja; Władysława, Genowefy Ziaja; Władysława, Bronisławy Krzykawskich
+ Anny Delkowskiej; Józefa Mudyny; Tadeusza, Remigiusza Piątek
+ Józefy, Edwarda, Antoniny, Szymona Trzewiczek; Katarzyny, Jana Flasza
+ Jana, Heleny, Stanisława Jurczyk
+ Jadwigi, Krzysztofa Pandel
+ Aleksandra, Marianny Mudyna; Franciszka, Anny, Bogdana Mudyna; Gabriela, Marii Zacłona; Katarzyny Myszor
+ Antoniego, Anny, Władysława Milka
+ Dariusza Firek
+ Stanisława Bretnera; Antoniny, Jana Ciupa
+ Aleksandra, Kazimierza, Genowefy Załoga
+ Piotra Jurczyka; Stanisławy, Stanisława Kumela
+ Edwarda Słoty; Jana Stanisławy Stolarczyk

Półroczne (do końca kwietnia 2019)
+ Roberta Porcz; Janiny, Stanisława Podsiadło
+ Arkadiusza Polaka; Stanisława Plutki; Marianny, Feliksa Gieszczyk; Stanisławy, Tadeusza Golba
+ Zbigniewa Tomsia; Marianny, Franciszka Syguła; Stanisławy Gnacik
+ Jana Bronisławy, Władysława, Haliny Gdula; Marianny Mrówka
+ Stanisława, Leszka Bretner; Kazimierza, Zofii Sosnowskich

16.00

+ Stefana, Anieli, Jana Podsiadło; Marii, Władysława Surma
+ Stanisława, Stanisławy Habrzyk; Stefana, Janiny Zubelskich; Witolda Kurek
+ Jana, Stefanii Franciszka Jarząbek; Antoniny, Jana, Stanisława Pacan
+ Bogumiły, Stanisława Adamik; Zygmunta Marii Szymańskich
+ Grażyny, Henryka, Pawła Kumela; Ignacego Czech; Haliny, Dominika Makowskich
+ Tadeusza Zacłony; Michaliny Domagała; Stanisława Kubik
+ Anieli, Wojciecha Kipias
+ Ewy Kosteleckiej; Alfreda Stefańskiego; Juliana Zacłony
+ Jana, Weroniki, Juliana Widełka
+ Marii, Władysława Plutka
+ Jana Surmy; Jana, Marianny Siordek