By dzwon znowu zabił

We wtorek, 30 października, rozpoczął się, planowany na dwa dni, remont dzwonu na wieży kościoła w Rodakach. Jego dotychczasowy stan możesz zobaczyć tutaj...

Na całkowicie nowy, magnetyczny, wymieniony zostanie silnik dzwonu. Założone zostaną także specjalne, gumowe nakładki. Wszystko po to, by zmniejszyć drgania instrumentu, jakim jest dzwon. Zawiśnie też on na nowej konstrukcji.

Wymienione zostało też serce dzwonu. Stare było już pordzewiałe. Pracownik firmy Rduch, która specjalizuje się w tego typu pracach na terenie praktycznie całego świata, wyjaśnił, że łatwiej (i taniej) wymienić serce, niż gdy zużyte spowoduje pęknięcie samego dzwonu. Będzie się on wtedy nadawał tylko na przetopienie. Lub do muzeum.

Legenda mówi, że dzwony wymyślił św. Paulin z Noli o zachodzie słońca spacerujący po łące. Zdawało mu się, że ta gra na chwałę Pana. Podpatrzywszy kształt pochylonych kielichów łąkowych kwiatów na ich podobieństwo kazał zbudować pierwszy dzwon. Używali ich pustelnicy, misjonarze. W końcu zaczęto je instalować w świątyniach, do których przyzywają na modlitwę, a w południe uderza w nie, aby pozostałych w domach czy na polach oderwać od zajęć do modlitwy „Anioł Pański”. Dzwony, jako znak modlitwy, mającej moc odpędzenia złych duchów, używane są przy pogrzebie, głoszą też często radość młodych małżonków. Dzwony towarzyszą nie tylko modlitwie, ale również innym ważnym, historycznym lub dramatycznym wydarzeniom: wyborowi papieża, wybuchowi lub zakończeniu wojny, pożarom czy powodziom. Istnieje, zwłaszcza u nas w Polsce, zarówno wśród duszpasterzy jak i wiernych przeświadczenie, że parafia jest tak długo niekompletna, a sama świątynia jakby niewykończona, dopóki nie posiada własnych dzwonów, nawet gdyby już były w kościele organy i ławki, a poza kościołem własny cmentarz. Najważniejsze jest jednak to, że odgłosy dzwonów zwykło się utożsamiać z głosem samego Boga. Dla niejednego takie zaproszenie przez Boga samego na spotkanie z nim to jakby głos sumienia. Autor Listu do Hebrajczyków mówi: "Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zamykajcie serc waszych" (Hbr 3, 7n).