25, 50, 60, odpustNagromadziło się okazji do świętowania w naszej parafii: odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, 60 – lecie erygowania czyli powołania do życia parafii, 50 – lecie życia i 25 – lecie przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Jarosława Kwietnia.

26 sierpnia do kościoła w Rodakach przybyło kilkunastu kapłanów spoza i wszyscy z dekanatu, rodzina, przyjaciele i znajomi proboszcza. No i oczywiście sami parafianie. Ks. dr Michał Borda w bogatym w treści kazaniu spróbował wszystkie wydarzenia, które stały się pretekstem do spotkania, powiązać w jedną całość. A później był czas na życzenia. Rozpoczął je ks. prałat Tadeusz Kamiński, najstarszy obecny duchowny.

Liturgiczne zgromadzenie zakończyła eucharystyczna procesja wokół kościoła, w czasie której po raz pierwszy zabiły zrekonstruowane i zelektryfikowane dzwony „Jan” i „Maria”. Zagrała też strażacka orkiestra z Giebła.