AndrychówNa nocleg 8 sierpnia zawitali do nas pielgrzymi z dekanatu Andrychów. Tradycyjnie przed kościołem urządzili sobie Pogodny Wieczór. A rano Msza św. i wymarsz. Na Częstochowę...