Roraty 2017

Przez spotkania roratnie do Bożego Narodzenia poprowadzi w tym roku św. Józef z rodu Dawida. Temat wpisuje się w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, jaki dla Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa rozpoczął się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r., i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.

Podczas Rorat ze św. Józefem poznajemy historię powiernika tajemnicy Boga, opiekuna i wychowawcy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcę Kościoła.

 

4 grudnia

 

1. Jakie symbole przypominają o Adwencie?

Wieniec adwentowy z czterema świecami, lampion, Roraty, dodatkowa świeca w kościele, kalendarz adwentowy w domu.

2. Dlaczego Józefa można nazwać strażnikiem najcenniejszych skarbów?

Bo Pan Bóg powierzył św. Józefowi rolę opiekuna Maryi i Jezusa.

3. Z jakiego rodu pochodził św. Józef?

Z rodu Dawida.

1. Znajdź w domu miejsce i zawieś planszę roratnią.

2. Dowiedz się, jak nazywali się twoi dziadkowie i pradziadkowie.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

5 grudnia

 

1. Jak nazywał się przodek Józefa, o którym wspomina prorok Izajasz?

Jesse.

2. Którzy ewangeliści napisali, że Józef pochodził z rodu Dawida?

Mateusz i Łukasz.

3. Kim z zawodu był św. Józef?

Cieślą, stolarzem.

1. Dowiedz się, gdzie najbliżej twojego miejsca zamieszkania znajduje się synagoga, w której do dzisiaj modlą się Żydzi.

2. Zaproponuj wieczorne, rodzinne czytanie dzisiejszego fragmentu z Ewangelii wg św. Łukasza (10,21-24) i razem zastanówcie się, czy to Słowo można odnieść do św. Józefa.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

6 grudnia

 

1. Gdzie i kiedy Pan Bóg po raz pierwszy zapowiedział Mesjasza, Zbawiciela?

W raju, po grzechu pierwszych ludzi.

2. Jak nazywa się kraina, w której leży Nazaret?

Galilea.

3. Jak inaczej nazywa się wypowiedziana w raju obietnica przyjścia Zbawiciela na świat?

Pierwsza Dobra Nowina i Zbawieniu.

1. Sprawdź na mapie, gdzie znajduje się Nazaret, dowiedz się, ile kilometrów dzieli to miasto od Betlejem.

Z Nazaretu do Betlejem jest około 150 km przez teren górzysty. Dla ówczesnych karawan na przebycie dystansu z Nazaretu do Betlejem, trzeba było poświęcić trzy lub cztery dni. Zważywszy na stan Maryi, droga musiała zająć im nieco więcej czasu. Dziennie przebywano pewnie ok. 16 km. 

2. Z tymi, których dziś spotkasz, podziel się uśmiechem, dobrym słowem, przyjaznym gestem. Po prostu zrób coś dobrego.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

7 grudnia

 

1. Kiedy Pan Bóg posłał anioła Gabriela do Maryi?

Po zaślubinach z Józefem.

2. W jakiej modlitwie wypowiadamy słowa anioła Gabriela skierowane do Maryi?

W modlitwie "Zdrowaś Maryjo" czyli "Pozdrowieniu Anielskim".

3. Kiedy obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Matki Bożej?

19 marca.

1. Zapytaj rodziców o datę ślubu.

2. Pomódl się dziś wieczorem do św. Józefa szczególnie za swoich rodziców.

3. Posłuchaj piosenki roratniej i naucz się jej.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

 

9 grudnia

 

1. Dlaczego Józef i Maryja wyruszyli z Nazaretu?

Bo cesarz August, rzymski władca, ogłosił spis ludności.

2. Ile kilometrów Maryja i Józef przebyli z Nazaretu do Betlejem?

150.

3. Jak nazywa się kraina, w której leży Betlejem i na jakiej wysokości położone jest to miasto?

Judea, 775 m n.p.m.

1. Pomódl się za swoich rodziców i rodziców chrzestnych.

2. Przypomnij sobie datę swojego chrztu, a jeśli jej nie znasz, zapytaj o to rodziców.

11 grudnia

 

1. Kto pierwszy przyszedł pokłonić się nowo narodzonemu Mesjaszowi?

Pasterze.

2. Po czym pasterze mieli rozpoznać narodzenie Mesjasza?

Dziecko owinięte w pieluszki miało leżeć w żłobie.

3. Kiedy świętujemy Boże Narodzenie?

25 grudnia.

1. Podziękuj swojej mamie za to, że żyjesz.

2. Pomódl się wieczorem za nowo narodzone dzieci i ich rodziców.

12 grudnia

 

1. Kto i w jakich okolicznościach przekazał Józefowi nakaz ucieczki?

Anioł - w nocy, gdy Józef spał.

2. Dokąd miała uciekać Święta Rodzina?

Do Egiptu.

3. Jaki był powód ucieczki?

Herod chciał zabić Jezusa.

1. Poproś wieczorem św. Józefa (jeśli to możliwe, z tatą), by opiekował się waszą rodziną.

2. Sprawdź na mapie, jaka jest odległość między Betlejem, a Egiptem.

Szacuje się, że wędrówka Świętej Rodziny z Betlejem do Egiptu i z powrotem do Nazaretu zajęła jej 3–3,5 roku, a przebyta trasa wyniosła ponad 2 tysiące kilometrów. Bardzo dużo jak na ówczesne realia wędrowania pieszo lub na osiołku, w upale dnia i w chłodzie nocy, po niebezpiecznych, pełnych rozbójników drogach. Podjęli taki trud, bo zagrożenie było ogromne. Król Herod, który miał na sumieniu życie tysięcy ludzi, bez skrupułów wydał wyrok śmierci na betlejemskich chłopców w wieku do lat dwóch (bibliści szacują, że mogło ich być od 6 do 20). Kiedy Herod umiera i najpoważniejsze niebezpieczeństwo mija, na polecenie Boga wracają. Zresztą nie do Betlejem, bo następcą Heroda na tronie Judei został jego nie mniej krwawy syn, Archelaos.

3. Znajdź w Ewangelii św. Mateusza fragment, w którym jest mowa o wezwaniu Józefa do ucieczki z małym Jezusem i Maryją.

13 grudnia

 

1. Jak zaczyna się pieśń kościelna, w której są słowa: „Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef przy nim stoi”?

Szczęśliwy, kto sobie Patrona
Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi,
Gdy święty Józef przy nim stoi
Nie zginie

Idźcie precz, marności światowe,
Boście wy do zguby gotowe.
Już ja mam nad wszystko słodszego
Józefa, Opiekuna mego
Przy sobie.

2. Jak nazywa się stan w USA, w którym siostry Loretanki prosiły św. Józefa o pomoc w sprawie schodów w kaplicy?

Nowy Meksyk.

1. Pomódl się dziś wieczorem za swojego tatę, żeby mógł być opiekunem na wzór św. Józefa.

2. Obejrzyj zdjęcia schodów w Santa Fe.

Schody w Santa Fe

więcej np. tutaj...

3. Przeczytaj w grudniowym numerze „Małego Gościa Niedzielnego” o sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Obraz w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

14 grudnia

 

1. Kto powiedział św. Józefowi, że ma nadać Synowi Bożemu imię Jezus?

Anioł.

2. Jak brzmi w języku oryginalnym imię Jezus?

Jeszua.

3. Co znaczy imię Jezus?

Jahwe zbawia.

1. Wykonaj swój obowiązek bez marudzenia (możesz np. obrobić lekcje lub posprzątać w domu). Wcześniej pomódl się do św. Józefa o pomoc.

2. Sprawdź, kto jest twoim patronem i co oznacza twoje imię.

15 grudnia

 

1. Dlaczego Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni?

Bo Prawo Mojżeszowe nakazywało w świątyni ofiarować pierworodnych synów.

2. Czym rodzice „wykupili” Jezusa?

Parą synogarlic albo młodych gołębi.

3. Jak nazywał się stary prorok, którego Święta Rodzina spotkała w świątyni?

Symeon.

Zrezygnuj z ulubionej zabawy, a w tym czasie zrób miłą niespodziankę rodzicom lub rodzeństwu (możesz oczywiście wymyśleć coś innego). Niech to będzie twoja ofiara dla Boga z tego, co ci dał (bo przecież wszystko i tak masz od Niego).

Synogarlice

16 grudnia

 

1. Ile lat miał Jezus, gdy przyszedł z Rodzicami do Jerozolimy?

Dwanaście lat.

2. Co odpowiedział Jezus, gdy Maryja i Józef znaleźli Go w świątyni?

"Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"

3. Które przykazanie Boże mówi o szacunku i miłości do rodziców?

Czwarte.

1. Dziś wieczorem podejdź do rodziców i podziękuj za to, że cię kochają.

2. Znajdź w Ewangelii fragment opisujący odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni i przeczytaj go.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. (Łk 2, 41 - 50)

18 grudnia

 

1. Który papież wprowadził święto Józefa Robotnika?

Pius XII.

2. Kiedy obchodzimy to święto?

1 maja.

3. Który ewangelista pisze wprost, że Jezus był cieślą?

Marek: Mk 6,3: Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?

1. Dowiedz się, gdzie pracują twoi rodzice, na czym polega ich praca i komu ona służy.

2. Pomyśl o tym, jaki chciałbyś wykonywać zawód i dlaczego właśnie taki.

3. Pomódl się do św. Józefa za ludzi bezrobotnych.

19 grudnia

 

1. Jak nazywa się szal, który Żydzi nakładają na głowę lub ramiona podczas modlitwy?

Tałes albo talit.

2. Ile psalmów jest w Biblii?

150.

3. Ile słów w Biblii wypowiada św. Józef?

Ani jednego.

1. Spróbuj znaleźć np. w internecie zdjęcie modlących się Żydów.

2. Podziękuj rodzicom za to, że nauczyli cię pierwszych modlitw.

3. Poszukaj w Biblii Księgi Psalmów, wybierz jeden i pomódl się jego słowami.

20 grudnia

 

1. W jakim mieście umarł św. Józef?

W Nazarecie.

2. Kto prawdopodobnie był przy śmierci Józefa?

Jezus i Maryja.

3. Dlaczego św. Józef jest patronem dobrej śmierci?

Bo umarł w obecności Jezusa i Maryi.

1. Pomódl się do św. Józefa o swoją dobrą śmierć.

2. Razem z rodziną pomódlcie się do św. Józefa o dobrą śmierć dla tych, którzy umrą w najbliższym czasie.

3. Napisz list do św. Józefa i przynieś do kościoła, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.

21 grudnia

 

1. Jak nazywa się świętego w niebie, który wstawia się za nami u Boga?

Orędownik.

2. Jak nazywał się obóz koncentracyjny, w którym uwięzieni księża oddali się pod opiekę św. Józefa?

Dachau.

3. Jaką obietnicę złożyli św. Józefowi?

Że będą pielgrzymować do Jego sanktuarium w Kaliszu.

1. Zapytaj rodziców, w jakiej sprawie domowej, rodzinnej potrzebują wyjątkowej pomocy.

2. Zaproponuj im wspólną modlitwę do św. Józefa o wstawiennictwo i pomoc.

3. Przeczytaj w styczniowym numerze „Małego Gościa” o cudach wyproszonych za wstawiennictwem św. Józefa.

22 grudnia

 

1. Dlaczego św. Józefa wybrano na patrona Kościoła?

Ponieważ był dobrym, sumiennym strażnikiem Skarbów: Maryi i Józefa.

2. Kto i kiedy ogłosił św. Józefa patronem Kościoła?

Papież Pius IX, dekretem z 8 grudnia 1870 roku.

3. Wymień przynajmniej trzy kraje, które wybrały św. Józefa za swojego patrona.

Meksyk, Kanada, Peru, Czechy, Belgia, Chiny, Austria, Hiszpania, Korea, Portugalia.

1. Odszukaj Litanię do św. Józefa i razem z rodziną pomódl się nią.

2. Napisz list do św. Józefa i przynieś do kościoła, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś.

3. Uzupełnij planszę roratnią.

23 grudnia

 

Święty Józefie, Twojej opiece Bóg powierzył swoje największe Skarby: Jezusa i Jego Niepokalaną Matkę, Maryję, a Ty z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam Ci moją rodzinę, wszystkie nasze prace, radości i cierpienia.

Szczególnie powierzam Ci moich rodziców.

Proszę, wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc.

Uproś nam łaskę wiary, miłości i pokoju, aby nasza rodzina była szczęśliwa tu, na ziemi, a kiedyś wiecznie żyła w niebie. Amen.

 

Roraty 2017

Roraty w radiu eM. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku o 19.30 na 107,6 fm.

Roraty przygotował zespół Małego Gościa Niedzielnego, piosenkę skomponował Adam Szewczyk, a śpiewa Magda Anioł.

Strażnik skarbów
1. Mówił nie za wiele, robił to co trzeba
włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda
misję miał na ziemi, taką dla świętego
Bóg mu dał za żonę Matkę Syna swego

Ref: Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest
Na ocean naszych łez
Strażnik skarbów w niebie jest
 
2. Chociaż pracowity, jak na swoje czasy
wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy
serce pełne wiary, broda jak z portretu
wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu

I teledysk...